Ouders en werkgroepen


Binnen De Windkanter maken we een onderscheid tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Bij ouderbetrokkenheid denken we aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die ouders en de school hebben bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Wanneer het onderwijsleerproces naar wens verloopt, vinden regelmatig gesprekken plaats waarbij we elkaar informeren over de vorderingen het welbevinden van het kind. Als er zorg ontstaat over de vorderingen of het welbevinden, zien we ouders als partners en gaan we samen op zoek naar oplossingen. 

Bij ouderparticipatie denken we aan de hulp die ouders kunnen bieden bij het organiseren en ondersteunen van (buiten)schoolse activiteiten. De ouderparticipatie op De Windkanter is groot: vele ouders helpen bijvoorbeeld de organisatie van de jaarfeesten, begeleiden bij uitjes of helpen bij klusjes in en om de school. Daarnaast zijn er ouders die actief zijn in de medezeggenschapsraad van de school en in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stip Hilversum; in de GMR hebben van iedere school een ouder en een leerkracht/medewerker zitting en komen vooral bovenschoolse zaken aan de orde.

Op De Windkanter werken we ook met leerteams. In de leerteams werken we onderzoekend samen aan thema's als inclusiviteit&diversiteit; cohesie in de gemeenschap rondom; de buitenruimte en buitenspel; ICT en digitale geletterdheid. Ouders en medewerkers van de school werken samen in een leerteam en komen een op ingeplande momenten doorheen het jaar samen. 

Samenwerkende partijen