Bink Kinderopvang verzorgt de naschoolse opvang voor De Windkanter. Daarbij is afgesproken dat de opvang zoveel mogelijk aansluit bij de pedagogische uitgangspunten van de vrijeschool. Voor naschoolse opvang kunt u uw kind(eren) aanmelden bij BINK Kinderopvang; voor meer informatie, zie www.binkkinderopvang.nl Of bel met 035 683 44 99. Als er voldoende aanmeldingen zijn komt er een naschoolse opvang op onze locatie, anders gaan de kinderen naar Kinderdagverblijf Marimba in Hilversum.


Samenwerkende partijen