Verhaal achter onze naam 


Windkanters worden gevormd door zanddeeltjes die door harde wind tegen een zwerfststeen aangeblazen worden. Deze slijpen het windwaartse oppervlak van de steen langzaam af. Er vormt zich daardoor in de loop der tijd een glad oppervlak aan de windwaartse kant, met een scherpe rib of kiel boven op de steen. 

Geslepen door de wind

Door verandering van overheersende windrichting, of draaiing van de steen onder invloed van wind, kunnen uiteindelijke meerdere vlakken aan de steen geslepen worden. De benodigde tijd voor de vorming van de facetten varieert maar duurt over het algemeen eeuwen. Windkanters zijn in Nederland plaatselijk in grote hoeveelheden te vinden, zo ook in het noordelijk deel van het Gooi, op de drie heidegebieden waar Hilversum tussenin ligt.

Bij windkanters ligt de uiterlijke vorm niet vast en de windkanter ligt vast op zijn plaats.

Er is invloed van verschillende windrichtingen.
Een windkanter heeft een vaste kern.
Het zandstralen polijst de windkanter tot glanssteen.
Een windkanter draagt veel kwarts in zich, een kwarts heeft veel lichtkwaliteit.


Daarom hebben wij gekozen voor De Windkanter!

Licht vanbinnen, glans van buiten. Een kind is geen onbeschreven blad, net als de windkanter heeft ook een kind een verre reis gemaakt. Zijn opvoeders, ouders en leerkrachten slijpen en schuren langs alle kanten. Zodat het kind kan worden wie hij in wezen reeds al is.

Je mag zijn wie je bent.
Om te worden wie je bent.
Maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden.
Op jouw manier. En in jouw tijd.


Een kind dat goed geaard is, kan zich ook goed ontwikkelen. Er is invloed van ouders, grootouders en leerkrachten. Ieder komt op de wereld met eigen gaven en kwaliteiten. Het doel van de opvoeder is het kind te laten glanzen in plaats van klein maken. Ieder kind draagt een lichtkern in zich.

Samenwerkende partijen