Welkom bij De Windkanter voor vrijeschoolonderwijs in Hilversum

De Windkanter is een openbare school voor vrije schoolonderwijs in Hilversum Zuidoost. We bieden onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Hilversum en omstreken. Op De Windkanter respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Iedereen is welkom op de Windkanter, ook uw kind!

Over de Windkanter

Als school voor vrijeschoolonderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van het kind zelf. Door het stimuleren van zijn talenten bieden we het kind een evenwichtige ontwikkeling, op cognitief, fysiek én sociaal-emotioneel gebied. Door middel van de leerstof proberen we het kind zich bewust te laten worden van zijn eigen levensmotief, zijn eigen vermogens en zijn eigen wil. Kernvragen die bij elk kind in de ontwikkeling voorkomen – als: wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat kan ik, wat wil ik worden – spelen op de achtergrond in ons onderwijs mee. Het vrijeschoolonderwijs helpt het kind op deze vragen antwoorden te vinden door leer- en lesinhoud op een ‘levende’ wijze te brengen, zodat het kind zelf een weg kan vinden tot zijn levensdoel en met eerbied en verwondering in de wereld kan staan.