Elk Stip-klaslokaal een CO2-meter

14 februari 2022
Op 3 februari 2022 is gecommuniceerd vanuit het ministerie van OCW dat scholen voortdurend moeten kunnen meten of de ventilatie in orde is. Schoolbesturen worden opgeroepen zo snel mogelijk elk klaslokaal te voorzien van een CO2-meter. Het ministerie van OCW stelt voor de aanschaf 17 miljoen euro beschikbaar via de lumpsum. Scholen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed.

Verder kunnenscholen via kenniscentrum Ruimte-OK informatie krijgen over hoe je de CO2-meter goed gebruikt en wat je kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft. De medewerkers weten dan hoe ze moeten handelen om beter te ventileren, en achterhaald kan worden of er structurele ventilatieproblemen zijn in bepaalde lokalen, ook bij correct gebruik van het aanwezige ventilatiesysteem.

Ruimte-OK komt op verzoek langs bij scholen om samen te bekijken wat nodig is om de ventilatie op de school op orde te krijgen(nadat de CO2-meter is geïnstalleerd). Dit zal in eerste instantie gericht zijn op correct gebruik van het bestaande systeem en kleine ingrepen. Daar waar meer nodig is, zal verwezen worden naar de SUViS-regeling. Ruimte-OK verzamelt casuïstiek waar deze regeling geen uitkomst biedt, bijvoorbeeld omdat een enkelvoudige oplossing leidt tot desinvesteringen, of de 70% cofinanciering niet opgebracht kan worden door schoolbesturen en gemeenten. Deze casuïstiek is belangrijk om aan te tonen dat er een integrale opgave ligt, waar stevige investeringen voor nodig zijn. Voor de meest urgente gevallen werkt OCW een maatwerkoplossing uit met middelen uit de resterende 140 miljoen die gereserveerd waren voor het verbeteren van ventilatie in scholen.

Bovenstaande betekent dat ook Stip zo snel mogelijk elk klaslokaal zal voorzien van een CO2-meter. Voor een aantal scholen geldt dat de meter al aanwezig is, voor de meeste scholen geldt dat de meter nog niet geïnstalleerd is. Om te voorkomen dat elke school apart het wiel moet uitvinden, is een gemeenschappelijke Stip aanpak voorgesteld. Deze aanpak is afgelopen week gedeeld met directeuren, met de GMR en van daaruit ook met de MR van elke Stip school. Aan de hand van het beschreven stappenplan en de bijbehorende planning wordt de komende periode gewerkt aan het installeren van een CO2-meter in elk Stip lokaal.

Inzicht in de mate van luchtverversing is een belangrijke eerste stap in het streven naar een goede luchtkwaliteit. Goede luchtkwaliteit is essentieel voor leraren om goed en veilig les te kunnen geven en voor leerlingen om goed en veilig te kunnen leren.

Voor meer informatie: Verbetering ventilatie: Een CO2-meter in ieder lokaal en hulpteam voor scholen | PO-Raad (poraad.nl)

Samenwerkende partijen