Jaarfeesten 2021-2022

Ritme speelt een belangrijke rol in het vrijeschoolonderwijs. Dit is zichtbaar in het bewust beleven van het jaarritme (de seizoenen en jaarfeesten).

De jaarfeesten zijn terugkerende hoogtepunten in het vrijeschoolonderwijs. In de weken eraan voorafgaand leven we samen naar het feest toe door middel van liedjes, verhalen, spelletjes en (knutsel-)werk. Sommige feesten vieren we klein in de klas, andere feesten vieren we met de hele school. Rondom de feesten zal er een brief meegegeven worden met de nodige input; inhoudelijk en praktisch. In vogelvlucht weergegeven, vieren wij de volgende feesten:

Michaëlsfeest: woensdag 29 september 2021

Sint Maarten: donderdag 11 november 2021

Adventsvieringen: maandagen 29 november, 06 december, 13 december en 20 december 2021

Sint-Nicolaasviering: vrijdag 03 december 2021

Kerstviering: 23 & 24 december 2021

Driekoningen: vrijdag 21 januari 2022

Maria Lichtmis: woensdag 02 februari 2022

Carnaval: woensdag 16 februari 2022

Palmpasen: vrijdag 08 april 2022

Paasfeest: donderdag 14 april 2022

Koningsspelen: vrijdag 22 april 2022

Pinksteren: vrijdag 03 juni 2022

Sint Jansviering: vrijdag 24 juni 2022

U ontvangt als ouder van de school elk jaar een jaaragenda. Hierin staan onder meer alle vakantieweken, studiedagen en jaarfeesten vermeld. Op deze website staat deze kalender eveneens verwerkt. Zie onder: Praktisch - kalender.

Hier vindt u de schooltijden en schoolvakanties 2021-2022

Samenwerkende partijen