Jaarfeesten 2022-2023

Ritme speelt een belangrijke rol in het vrijeschoolonderwijs. Dit is zichtbaar in het bewust beleven van het jaarritme (de seizoenen en jaarfeesten).

De jaarfeesten zijn terugkerende hoogtepunten in het vrijeschoolonderwijs. In de weken eraan voorafgaand leven we samen naar het feest toe door middel van liedjes, verhalen, spelletjes en (knutsel-)werk. Sommige feesten vieren we klein in de klas, andere feesten vieren we met de hele school. Rondom de feesten zal er een brief meegegeven worden met de nodige input; inhoudelijk en praktisch. In vogelvlucht weergegeven, vieren wij de volgende feesten:

Michaëlsfeest: donderdag 29 september 2022

Sint Maarten: vrijdag 11 november 2022

Adventsvieringen: maandagen 28 november, 12 december en 19 december 2022

Sint-Nicolaasviering: maandag 05 december 2022

Kerstviering: 22 & 23 december 2022

Driekoningen: vrijdag 20 januari 2023

Maria Lichtmis: donderdag 02 februari 2023

Carnaval: dinsdag 21 februari (kleuters) en woensdag 22 februari 2023

Palmpasen: vrijdag 31 maart 2023

Paasfeest: donderdag 6 april 2023

Pinksteren: vrijdag 26 mei 2023

Sint Jansviering: vrijdag 23 juni 2023

U ontvangt als ouder van de school elk jaar een jaaragenda. Hierin staan onder meer alle vakantieweken, studiedagen en jaarfeesten vermeld. Op deze website staat deze kalender eveneens verwerkt. Zie onder: Praktisch - kalender.

Hier vindt u de schooltijden en schoolvakanties 2022-2023

Samenwerkende partijen