Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Oprichting

Het oprichten van een school is geen peulenschil. Het kost tijd, energie en daadkracht. Toch was het besluit zo genomen. In enkele verkennende gesprekken kwam de initiatiefgroep al snel tot de conclusie dat de school zo toegankelijk mogelijk moest worden. Een staatsvrije school is daarom geen optie. Daarom werd er al in een vroeg stadium naar vrijeschool Michael in Bussum gestapt om de plannen te delen. In een gesprek met de directie en een bestuurslid werd de mogelijkheid onderzocht of er een dependance van deze school mogelijk was. Gaandeweg werd duidelijk dat dit niet mogelijk was.

Daarop ging de initiatiefgroep in gesprek met een grote onderwijsstichting in Hilversum om te onderzoeken of onder deze bestuurlijke vleugels de droom werkelijkheid kon worden. STIP Hilversum, het bestuur van 14 openbare basisscholen op 19 locaties in Hilversum en omstreken, is met de initiatiefgroep in gesprek gegaan om te kijken of er onder hun bestuur een basisschool voor vrijeschoolonderwijs kon worden gestart. De gesprekken liepen zo voorspoedig, dat er in januari 2017 een intentieverklaring tot samenwerking tussen de initiatiefgroep en STIP Hilversum is getekend.

Een stuurgroep met ouders, leerkrachten en de bestuurder van Stip Hilversum Geert Looyschelder werkten, samen met verschillende werkgroepen, de plannen nu verder uit. Geert Looyschelder was voorheen jarenlang werkzaam in het vrijeschoolonderwijs als directeur en bestuurder van vrijescholen.

Interesse om mee te denken/werken/bouwen in één van de werkgroepen? Meld je aan via info@dewindkanter.nl
De Windkanter

Oude Amersfoortseweg 198
1212AL Hilversum
T 035 - 685 17 76
E
info@dewindkanter.nl